Gewoon Bookel eten & drinken

Privacyverklaring

Gewoon Bookel eten & drinken vindt het belangrijk dat er op een correcte wijze (conform de algemene verordening gegevensbescherming – AVG) met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan. Hieronder kun je lezen hoe wij dit doen.

Gewoon Bookel eten & drinken, gevestigd aan de Beckumerstraat 10 – 7548 BG Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Beckumerstraat 10 – 7548 BG Enschede – Tel.: 053 – 428 21 16 – Int.: gewoonbookel.nl.

De heer R. Megelink is de Functionaris Gegevensbescherming vanGewoon Bookel eten & drinken Hij is te bereiken via info@gewoonbookel.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gewoon Bookel eten & drinken verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatie gegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Gewoon Bookel eten & drinken verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatie gegevens

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gewoonbookel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgevevens verwerken

Gewoon Bookel eten & drinken verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jou betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij jou af te leveren
 • Gewoon Bookel eten & drinken analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • Gewoon Bookel eten & drinken volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte
 • Gewoon Bookel eten & drinken verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Gewoon Bookel eten & drinken verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jou betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij jou af te leveren

Gewoon Bookel eten & drinken analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

Gewoon Bookel eten & drinken volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte

Gewoon Bookel eten & drinken verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

Gewoon Bookel eten & drinken neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gewoon Bookel eten & drinken) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Gewoon Bookel eten & drinken bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Reden voor- en achternaam: Om je op een correcte manier aan te kunnen spreken of aan te kunnen schrijven of te factureren of te kunnen bezoeken (voor afspraken en werkzaamheden). (Bewaartermijn: 36 maanden).

Reden geslacht: Om je op een correcte manier aan te kunnen spreken of aan te kunnen schrijven of te factureren. (Bewaartermijn: 36 maanden).

Reden adres: Om je op een correcte manier aan te kunnen spreken of aan te kunnen schrijven of te factureren of te kunnen bezoeken (voor afspraken en werkzaamheden). (Bewaartermijn: 36 maanden).

Reden postcode en woonplaats: Om je op een correcte manier aan te kunnen spreken of aan te kunnen schrijven of te factureren of te kunnen bezoeken (voor afspraken en werkzaamheden). (Bewaartermijn: 36 maanden).

Reden mobiel en/of normaal telefoonnummer: Om je telefonisch te kunnen benaderen voor verkoopdoeleinden, servicedoeleinden en adviesdoeleinden. (Bewaartermijn: 36 maanden).

Reden e-mailadres: Om je op een correcte manier aan te kunnen spreken of aan te kunnen schrijven of te factureren. (Bewaartermijn: 36 maanden).

Reden overige persoonsgegevens: Om je op een correcte manier aan te kunnen spreken of aan te kunnen schrijven of te factureren. (Bewaartermijn: 36 maanden).

Reden bankrekening (IBAN en BIC): Om je op een correcte manier te kunnen factureren, crediteren of om automatische betalingen uit te kunnen voeren. (Bewaartermijn: 36 maanden).

Reden KvK-nummer: Om te kunnen controleren of wij daadwerkelijk zaken doen met een (bestaande) onderneming en i.v.m. met de eis van de Belastingdienst (intracommunautaire leveringen). (Bewaartermijn: 36 maanden of zolang als geëist wordt door de Belastingdienst).

Reden B.T.W. nummer: Om te kunnen controleren of wij daadwerkelijk zaken doen met een (bestaande) onderneming en i.v.m. met de eis van de Belastingdienst (intracommunautaire leveringen). (Bewaartermijn: 36 maanden of zolang als geëist wordt door de Belastingdienst).

Reden gegevens over jouw activiteiten op onze website: Om het gebruikersgemak van (en binnen) onze website te kunnen verbeteren. (Bewaartermijn: 6 maanden).

Reden gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk): Het betreft hier Google AdWords remarketing (Bewaartermijn: Wordt door jou bepaald, wanneer je de cookies van jouw desktop computer, tablet of smartphone wist stopt dit). Wij maken GEEN gebruik van de Facebook pixel!

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Gewoon Bookel eten & drinken gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Gewoon Bookel eten & drinken gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we jouw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt u afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Delen van persoonsgegevens met derden

Gewoon Bookel eten & drinken verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Gewoon Bookel eten & drinken blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bij deze derden kun je denken aan bank(en), accountant(s), payment service(s), onderaannemer(s), serviceverleners (die nodig zijn om de continuïteit van onze stichting te garanderen) en de Belastingdienst. Deze informatie wordt ook verstrekt wanneer dit geëist wordt door een bevoegde overheidsinstantie of in gevallen van leven en dood.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door onze stichting en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou bezitten in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van jouw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@gewoonbookel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Gewoon Bookel eten & drinken zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Gewoon Bookel eten & drinken wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gewoon Bookel eten & drinken neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee heeft dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@gewoonbookel.nl.